PRO Energy

Spoločnosť PRO Energy s.r.o. Liptovský Mikuláš sa zaoberá energetickým manažmentom a bezpečnostným manažmentom. Spoločnosť QEM s.r.o. realizovala audit procesov environmentu podľa ISO 14001:2001 pre externú spoločnosť TECHNOPOL a.s.Bratislava SR.